07:49:02 - 02 تیر 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

   آدرس معاونت تحقیقات و فناوری     

ارومیه، بلوار رسالت، خیابان جهاد، جنب اورژانس، ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی، معاونت تحقیقات و فناوری.

دورنگار معاونت: 04432240642

دورنگار مدیریت اطلاع رسانی: 04432233009

 

تنظیمات قالب