05:34:54 - 02 تیر 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
کارگاه Scoping review
کارگاه

کارگاه Scoping review

کارگاه Scoping review توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار می گردد.

کارگاه آشنایی با تکنیک های کشت سلول و محلول سازی در آزمایشگاه

کارگاه آشنایی با تکنیک های کشت سلول و محلول سازی در آزمایشگاه

آزمایشگاه جامع تحقیقات با همکاری مرکز تحقیقات سالید تومور کارگاه آشنایی با تکنیک های کشت سلول و محلول سازی در آزمایشگاه را در تاریخ های 8 الی 10 اردیبهشت ماه و از ساعت 8:30 الی 17 با تدریس خانم دکتر مریم مجیدی نیا و خانم دکتر طوبی حلاج برگزار خواهد کرد.

تنظیمات قالب