22:44:48 - 01 مرداد 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تاریخچه معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

براساس مدارک و اسناد تاریخی موجود، در سال 1258 دکتر ژوزف کاکران نخستین بیمارستان و دانشکده پزشکی را در ارومیه تاسیس کرد. این دانشکده تا سال 1284 (سال فوت کاکرن) فعال بود و توانست طی 27 سال 5 دوره دانشجوی پزشکی تربیت کند. مدرسه عالی طب در سال 1284 به دلایل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تعطیل گردید تا اینکه در سال 1356 دوباره با کوشش پزشکان و دانشمندان متعهد کشور تحت نام دانشکده پزشکی ارومیه گشایش یافت.
در سال 1365، براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل گردید، در نتیجه دانشکده پزشکی ارومیه از دانشگاه ارومیه (وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی) جدا و تحت نام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه متشکل از سه حوزه معاونتی (معاونت پژوهشی، معاونت آموزشی و معاونت اداری و مالی) فعالیت خود را مستقلا آغاز کرد. معاونت پژوهشی از سال 1365 تا 1373 در ساختمان مالکی واقع در خیابان شهید بهشتی قرار داشت، سپس در سال 1373 به ساختمان شماره 1 ستاد دانشگاه علوم پزشکی در خیابان اورژانس منتقل شد. نهایتا در سال 1374 این معاونت به ساختمان شماره 13 (محل کنونی) انتقال یافت.
در بهمن ماه سال 1367 مجموعه پستهای سازمانی دانشگاه تصویب و پرسنل مورد نیاز این حوزه طبق چارت سازمانی مصوب جذب و فعالیت های پژوهشی در دانشگاه شکل عملی تری به خود گرفت.
از جمله فعالیت های بارز صورت گرفته در سالهای 1365 تا 1375 میتوان به ایجاد هسته اولیه کتابخانه مرکزی، برگزاری نخستین کنگره سراسری مسمومیت ها، برگزاری نخستین کنگره بررسی مسائل بهداشتی و درمانی، برگزاری نخستین کنگره تشخیصهای آزمایشگاهی در طب بالینی، ایجاد دفتر مجله پزشکی، ایجاد مرکز تحقیقات دانشجویی، توسعه اداره آمار، برگزاری دومین کنگره سراسری پیوند کلیه، ایجاد مرکز مدارک پزشکی و سازمان دهی واحدهای مدارک پزشکی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه، راه اندازی کمیته بهداشت باروری و ... اشاره کرد.
از سال 1384 با ابلاغ وزارت متبوع این معاونت عنوان معاونت تحقیقات و فناوری را گرفت. در سال 1387 معاونت موفق به افتتاح اولین مرکز تحقیقات (مواد غذایی و آشامیدنی) دانشگاه شد. در سال 1393 واحد روابط بین الملل معاونت جدا و جزو زیرمجموعه ریاست دانشگاه قرار گرفت. در این دوران کتابخانه های دانشگاه به شکل الکترونیک توسعه یافتند و مراکز اطلاع رسانی به شکل نوین در کتابخانه ها شکل گرفتند. در این سال ها کتابخانه مرکزی دانشگاه از واحد ستادی جدا و کتابخانه های مرتبط در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی شکل گرفتند.
راه اندازی 10 مرکز تحقیقات به شرح ذیل از اقدامات انجام گرفته در این سال ها می باشد: مواد غذایی و آشامیدنی، سلولی و مولکولی، سالید تومور، بهداشت باروری، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، نوروفیزیولوژی، چاقی مادر و کودک، نفرولوژی و پیوند کلیه، ایمنی بیمار، و علوم دارویی تجربی و کاربردی. معاونت موفق به افتتاح پژوهشکده های پزشکی سلولی و مولکولی و تحقیقات بالینی در سال های 1397 و 1400 شد. از سال 1398 مدیریت توسعه فناوری سلامت به مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری افزوده شد. همچنین آزمایشگاه جامع تحقیقات و مرکز رشد فناوری سلامت نیز جهت توسعه تحقیقات به زیرمجموعه های این معاونت افزوده شدند.

تنظیمات قالب