07:31:48 - 02 تیر 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف فرآیند های معاونت تحقیقات و فناوری
1 فرآیند های آزمایشگاه جامع تحقیقات
2 فرآیند های توسعه و فناوری
3 فرآیندهای کمیته احلاق
4 فرآیندهای مدیریت اطلاع‌رسانی و تامین منابع دانشگاه
5 فرآیندهای مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات
تنظیمات قالب