07:21:01 - 02 تیر 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
ارتقاء کیفی و کمی آزمایشگاه و نگهداری تجهیزات
برگزاري كارگاه هاي مهارت آموزي در آزمايشگاه جامع تحقيقات
پذيرش نمونه در آزمايشگاه جامع تحقيقات

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
اخذ تاییدیه علمی گواهی ثبت اختراع جهت اعضای هیات علمی دانشگاه از وزارت متبوع
انجام قراردادهای پژوهشی ارتباط دانشگاه با صنعت
پذیرش فن آور جهت تبدیل ایده به محصول در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه ها
پذیرش و ارزیابی ایده در مرکز نوآوری
داوری ادعای ثبت اختراع

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
بررسی و اعطای کد اخلاقی به طرح های مصوب واحدهای زیر مجموعه دانشگاه
رسیدگی به تخلفات پژوهشی
نظارت اخلاقی بر طرح ها و پایان نامه های در حال اجرا

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
تکميل، به روزرسانی و پاسخگویی بازخوردهای سامانه علم سنجي اعضای هیات علمی
پرداخت پاداش مقالات
امانت و بازگشت منابع
تاسیس کتابخانه
تسویه حساب کتابخانه
تهیه و تامین منابع علمی
وجین منابع
عضویت در کتابخانه
سازماندهی منابع
رف خوانی
ثبت منابع
خدمات تحویل مدرک
دسترسی به منابع الکترونیک در کتابخانه دیجیتال
انتشار مقاله در مجلات علمی دانشگاه
چاپ کتاب در دانشگاه علوم پزشکی
درخواست راه اندازی نشریه

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
صدور ابلاغ دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
صدور ابلاغ دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مراکز آ
دوره پسا دکترای پژوهشی
تغییر نام مرکزتغییر اسامی اعضای هیات موسس مرکز تحقیقاتی
تاسیس پژوهشکده
بررسی، تصویب پایان نامه های عادی
بررسی و تصویب طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی
بررسی گزارشات پیشرفت، نهائی و بروندادهای حاصل از طرح تح
انجام تغییرات (روش اجرا، بودجه، تیم پژوهش و تمدید قرارداد
اخذ موافقت قطعی تاسیس مراکز تحقیقاتی دانشگاه
اخذ موافقت اصولی تاسیس مراکز تحقیقاتی دانشگاه
رداخت کمک هزینه شرکت در کنگره‌ مشاهده گری و فرصت مطال
شرکت در دوره های فرصت مطالعاتی خارج ازکشور
شرکت در دوره های مشاهده گری خارج از کشور  
شرکت در کنگره‌های خارج از کشور
برگزاری کارگاههای توانمندسازی کارکنان غیرهیأت علمی مع
دریافت مجوز کارگاههای توانمندسازی کارکنان غیرهیأت علم
کارگاههای توانمندسازی و بازآموزی اعضای هیأت علمی

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
Visa - 3412

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
Visa - 3412

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
Visa - 3412

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
Visa - 3412
تنظیمات قالب