07:17:32 - 02 تیر 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف مراکز تحقیقاتی
1 مرکز تحقیقات ایمنی بیمار
2 مرکز تحقیقات بهداشت باروری
3 مرکز تحقیقات نفرولوژی و پیوند کلیه
4 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
5 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
6 مرکز تحقیقات سالید تومور
7 مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی
8 مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک
9 مرکز تحقیقات علوم دارویی تجربی و کاربردی
10 مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی
تنظیمات قالب