07:26:46 - 02 تیر 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف مراکز مطالعات بزرگ همگروهی آینده‌نگر
1 مرکز مطالعه کوهورت دریاچه ارومیه
2 مرکز ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت دانشگاه
تنظیمات قالب