07:27:22 - 02 تیر 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

نام و نام خانوادگی: دکتر وحید شفیعی ایران نژاد

سمت: سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

تحصیلات: دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

رتبه علمی: استادیار

شماره تلفن داخلی: 31937168-044

آدرس محل کار: ارومیه، بلوار رسالت، انتهای کوی اورژانس، ستاد دانشگاه، ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری

برنامه ملاقات حضوری با ارباب رجوع: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

   

تنظیمات قالب