07:48:19 - 02 تیر 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

چشم انداز:

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به یکی از دانشگاههای برتر کشور از منظر تحقیقات و فناوری در حوزه سلامت تبدیل خواهد شد. معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بنا دارد تا از طریق تولید دانش و فناوری مستمر، توسعه و ارتقا تحقیق و پژوهش در تمام سطوح دانشگاه، به عنوان یکی از دانشگاههای طراز اول کشور و منطقه از منظر پژوهش محسوب شده و مصداق بارز انجام تحقیق در خدمت ارتقای سلامت جامعه باشد.تنظیمات قالب