English |  Official Site |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: جمعه ٢٣ آذر ١٣٩٧

1. کلیه متخصصین و فوق تخصص های دارای حیطه های شغلی مرتبط با موضوع کنگره

2. كليه پزشكان عمومی

3. كليه كارشناسان و كارشناسان ارشد و دکترای گروه هاي بهداشت، تغذیه، پرستاری، مامایی و فيزيوتراپي

مقادیر امتیاز بازآموزی اختصاص یافته به هر گروه پس از اعلام نظر دقیق وزارت متبوع در سایت قرار خواهد گرفت.

جهت دریافت فایل مربوط به هزینه وامتیاز بازآموزی گروه های مختلف شغلی فایل پیوست را داونلود نمایید

 

   دانلود : Bazamozi.pdf           حجم فایل 310 KB