English |  Official Site |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: جمعه ٢٣ آذر ١٣٩٧

کارگاه مرور سیستماتیک کوکران در حاشیه کنگره طبق زمان بندی تعیین شده و قرار گرفته در قسمت مربوط به کارگاه ها برگزار خواهد شد. ظرفیت شرکت در کارگاه مذکور محدود بوده و علاقمندان می توانند صرفا از طریق سایت پس از پرداخت هزینه ثبت نام، فرم ثبت نام کارگاه را تکمیل و ارسال نمایند. برای اینکار کاربران و متقاضیان شرکت می توانند با مرجعه به بخش اطلاعات کنگره، قسمت مربوط به کارگاه ها ثبت نام را انجام دهند.
جناب آقای دکتر حمید رضا فرخ اسلاملو از اعضای هیئت علمی دانشگاه مسئولیت فنی و اجرایی کارگاه مذکور را برعهده داشته و علاقمندان می توانند در خصوص کارگاه با ایشان صرفا از طریق ایمیل به آدرس hamidfarrokh@gmail.com مکاتبه نمایند.