لیست همایش ها |  Official Site |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨

آخرین اخبار کنگره

              

  *      علوم پزشکی ( پایه و بالینی )

  *      بهداشت و اپیدمیولوژی و آمار زیستی

  *      بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی

  *      اخلاق زیستی و اخلاق پزشکی

  *      علوم زیستی با گرایش انسانی و جانوری

  *      پزشکی اکولوژیک

  *      علوم پایه دام پزشکی

  *      طب مکمل

   

               محور ویژه:

                                سرطان