لیست همایش ها |  Official Site |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨

آخرین اخبار کنگره

  نحوه تهیه و تنظیم مقاله:

  نوع قلم، اندازه و حاشیه ها:

  برای نوشتن خلاصه مقالات به زبان فارسی لطفا از نرم افزار Word 2007 یا 2010با قلم B Nasanin با اندازه 12 و حاشیه صفحه 2.5 اینچ استفاده نمائید.

  برای نوشتن خلاصه مقالات به زبان انگلیسی لطفا از نرم افزار Word 2007 یا 2010با قلم Times New Roman با اندازه 12 و حاشیه صفحه 2.5 اینچ استفاده نمائید.

   

  عنوان مقاله:

  مقاله فارسی

  با فونت BTiter اندازه 12 نوشته شود.

  مقاله انگلیسی

  با فونت Times New Roman اندازه 12 نوشته شود. دقت فرمایید که فقط حرف اول کلمه اول با حرف بزرگ و بقیه حروف کل کلمات ( به غیر از اسامی خاص ) با حروف کوچک باشد. کل عنوان Bold شود.

   

  نویسندگان:

  درصورتیکه بیش از یک نویسنده وجود دارد، نویسنده ارائه دهنده را با یک ستاره متمایز نمائید ( فرد ارسال کننده مقاله به عنوان فرد ارائه دهنده در نظر گرفته خواهد شد)

  اسم نویسندگان را به صورت نام خانوادگی و نام مشخص فرمایید. اسامی را با یک کاما از هم جدا کنید و در انتهای نام از اعداد  Superscript  استفاده کنید.

   

  آدرس نویسندگان:

  آدرس نویسندگان را لطفا به ترتیب زیر تهیه نمایید:

  گروه (یا بیمارستان)، دانشکده (یا مرکز تحقیقاتی)، دانشگاه، شهر، کشور 
  آدرس هر نویسنده را در یک خط مجزا بنویسید و برای مشخص کردن آدرس هر نویسنده از اعداد بالا نوشت یا Superscript در ابتدای خط استفاده کنید.

   

  متن خلاصه مقاله:

  طبق دستورالعمل های فوق برای هر دسته از مقالات ، برای نوشتن خلاصه مقالات به زبان فارسی لطفا از قلم B Nasanin با اندازه 12و نوشتن خلاصه مقالات به زبان انگلیسی لطفا از قلم Times New Roman با اندازه 12استفاده نمایید.

   

  انواع و چهارچوب مقالات مورد پذیرش:
  الف: چکيده مقاله تحقيقی بايد حداقل حاوی 250 کلمه و حداکثر 350 کلمه باشد و شامل سابقه و هدف، مواد و روش­ها،يافته‌ها، بحث و نتيجه‌گيری باشد. ترجمه اين چکيده می تواند به زبان فارسی یا انگليسی باشد. از لحاظ مفهوم، چکيده فارسی و انگليسی بايد معادل هم باشند. درچکيده انگليسی ، عنوان مقاله و شناسنامه نويسندگان نيز به انگليسی باشد، کلمات کليدی 3 تا 5 لغت مطابق اصول MeSH در پايان ذکر شود.

  ب: چکيده مقاله مروری بايد کمتر از 250 کلمه و اگر سازمان يافته بود کمتر از 300 کلمه و شامل هدف از مرور مقالات، منابع تحقيق، روش‌های انتخابی برای مطالعه شامل: تعداد مطالعات انجام شده و معيارهای انتخاب، جمع‌بندی اطلاعات و يافته‌ها و نتايج، نتيجه‌گيری اوليه و کاربردهای بالينی مطالب

  ج: چکيده مقاله گزارش موردی بايد کمتر از 150 کلمه باشد و شامل دلايل انتخاب موضوع ، هدف، گزارش موردی که درآن خلاصه‌ای از يافته‌های بالينی، ناهنجاری آزمايشگاهی مهم، روش درمان و نتيجه درمان آمده است، نتيجه‌گيری که خلاصه‌ای از يافته‌ها و کشفيات اصلی و علل منحصر به فرد بودن مورد در آن ذکر شده است.