لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢

بسمه تعالی

 

امروزه «حرفه ای شدن» شاخص ترین استاندارد توسعه پرستاری در دنیا است. در سال های اخیر سازمان های پرستاری و نیز سازمان های مراقبت سلامتی در سطوح ملی بر حرفه ای شدن پرستاری توجه و تاکید کرده اند و جهت ایجاد تغییراتی در سیستم به سوی حرفه ای گرایی در پرستاری که بی شک به پیامدهای مثبتی برای بیماران منجر خواهد شد، تشویق می شوند. توجه به حرفه پرستاری و گنجینه علمی آن راه گشای ارتقاء پرستاری در عصر جدید خواهد بود و از این رهگذر، پرستاری نوین در کشور عزیزمان ایران باز طراحی خواهد شد.

در همین راستا به یاری خداوند منان «کنگره بین المللی پرستاری و حرفه ای شدن در ایران و جهان» با همیاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار خواهد شد. در این کنگره تلاش خواهد شد به محورهای کلیدی مرتبط با توسعه پرستاری پرداخته شود و با همفکری اساتید دانشگاه های داخل و خارج کشور پرستاری و حرفه ای شدن در ایران تبیین و مسیر ارتقاء حرفه هموارتر شود و در این مسیر همیاری و همفکری صاحب نظران و اندیشمندان پرستاری بر غنای کنگره خواهد افزود. 

             

دکتر حسین حبیب زاده

دبیر علمی کنگره

 

رئیس کنگره: دکتر جواد آقازاده

دبیر علمی کنگره: دکتر حسین حبیب زاده        

دبیر اجرایی کنگره: دکتر ایرج محبی