لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩

بنام خداوند جان وخرد
سپاس بیکران ایزدمنان که این توفیق را عنایت فرمود تا به همت پشتوانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و انجمن جراحان مغز واعصاب ایران اقدام به برگزاری کنگره بین المللی و میان دوره ای جراحی مغز و اعصاب در شهر ارومیه بنماییم . جامعه پزشکی کشور در تلاش ستایش آمیز و سترگ سال های گذشته خود نشان داده است که پیوسته با استقامت و علیرغم وجود موانع و مشکلات پابه پای دنیای پیشرفته در راه اعتلای دانش پزشکی و ارائه خدمات به بیماران گام بزرگی برداشته است . دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با اعتقاد به ضرورت تکاپوی هرچه بیشتر جامعه علمی برای ارتقاء سطح دانش کشور،مفتخر است که میزبان دانشمندان وپژوهشگران گرانقدر در کنگره باشد. تلاش عالمانه و خالصانه شما اساتید محترم در جهت پیشبرد اهداف کنگره ستودنی است. امید است با حضور شما ، انتقال تجارب وارایه تحقیقات انجام شده در سال های اخیر منجر به ارتقاء دانش و مهارت های علمی در رشته جراحی مغزو اعصاب و نیز بهبود کیفیت ارائه خدمات گردد.

دکتر جواد آقازاده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
و رئیس کنگره