لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩

دکتر جواد اقازاده
ریاست کنگره

دکتر فیروز صالح پور
معاون آموزشی کنگره

دکتر فرهاد میرزایی
قائم مقام دبیر اجرایی کنگره

دکتر محمد رضا محمدی فلاح
دبیر علمی کنگره

دکتر ایرج محبی
دبیر اجرایی کنگره