چاپ        ارسال به دوست

بیست و ششمین رصد مقالات مرتبط با کووید-۱۹


بیست و ششم رصد مقالات مرتبط با کووید-۱۹ (ویژه نامه واکسن)

کارآیی واکسن، اثربخشی و حفاظت
Vaccine efficacy, effectiveness and protection
واکسن‌های ترکیبی و منطبق با کووید باعث ایجاد پاسخ ایمنی قوی می‌شوند.
Mix-and-match COVID vaccines trigger potent immune response
تداوم طولانی مدت آنتی‌بادی‌های خنثی کننده علیه SARS-CoV-۲ به دنبال عفونت
Long-term Persistence of Neutralizing Antibodies to SARS-CoV-۲ Following Infection
ارتباط گذرا (موقت) بین ایمن سازی با واکسن های mRNA علیه کووید-۱۹ با عارضه میوکاردیت: سیستم نظارت ایمنی واکسن درحال فعالیت است.
Temporal Associations between Immunization with the COVID-۱۹ mRNA Vaccines and Myocarditis. The Vaccine Safety Surveillance System Is Working
میزان های انتقال SARSCoV۲ و واکسیناسیون بر وضعیت سویه های مقاوم به واکسن تاثیرگذار است
Rates of SARSCoV۲ transmission and vaccination impact the fate of vaccineresistant strains
پاسخ آنتی بادی SARS-CoV-۲ در افراد عاری از عفونت یا افراد آلوده شده قبلی پس از دوز های ۱ و ۲ واکسن  BNT۱۶۲b۲
SARS-CoV-۲ Antibody Responses in Infection-Naive or Previously Infected Individuals After ۱ and ۲ Doses of the BNT۱۶۲b۲ Vaccine
ایمنی و ایمنی زایی، برنامه های واکسیناسیون هترولوگ در برابر همولوگ، با یک واکسن حاوی mRNA و یک واکسن حاوی وکتور آدنوویروس
Safety and immunogenicity of heterologous versus homologous prime-boost schedules with an adenoviral vectored and mRNA COVID-۱۹ vaccine (Com-COV): a single-blind, randomised, non-inferiority trial        
مطالعه توصیف ویژگی های بیماران کووید-۱۹ بستری که کاملاً واکسینه شده اند.
Study describes characteristics of hospitalised COVID-۱۹ patients who were fully-vaccinated
مطالعه مشاهده ای  ROCCA: نتایج اولیه برای ایمنی واکسن Sputnik V (Gam-COVID-Vac) در جمهوری سن مارینو از طریق مراقبت فعال
ROCCA observational study: Early results on safety of Sputnik V vaccine (Gam-COVID-Vac) in the Republic of San Marino using active surveillance
میوکاردیت و پریکاردیت پس از واکسیناسیون علیه کووید-۱۹
Myocarditis and Pericarditis After Vaccination for COVID-۱۹

 


١٣:١٠ - 1400/06/29    /    شماره : ٣٨٧٥٤    /    تعداد نمایش : ٢٠٣خروج
access deny
access deny
access deny